Moro med ord og uttrykk!

Lenker om dialekt og dialektord

Det kjem stadig fleire dialektordsamlingar på nettet. Her vil vi prøve å samle dei vi veit om, og tar imot tips. Dei blir lagt her, i alfabetisk rekkefølgje etter staden. Det skjer elles mykje på dette området. Nye sider kjem til, og andre forsvinn frå nettet. Derfor er det vanskeleg å halde sida fullstendig oppdatert heile tida, og det kan vera lenker som ikkje lenger fungerer.

Arendal
Termometeret «Dialekttempen» pluss ein del uttrykk frå Arendal: http://no.wikipedia.org/wiki/Arendalsk

Askvoll
Presten Christen Jensøns ordsamling frå 1646!
http://www.bulandet-grendalag.org/DialektGammel.htm

Aure

Artikkel om målføret «aurgjelding» i Wikipedia: https://nn.wikipedia.org/wiki/Aurgjelding

Bergen
Ei ganske lita samling, henta for det meste frå Egil Pettersen: Bergensordboken (1991): http://dialekt.uib.no/kommuner/bergen/ordsamling.html

Bergen
På Bergen kommunes nettsider ligg denne: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/fakta-om-bergen/kuriosa/article-63908

Bjerkreim
Fyldig ordsamling frå Bjerkreim, samla av Jørgen Skjæveland, her som pdf: http://www.bjerkreim.info/pdf/dialektord_redigert_ocr_redusert.pdf

Drangedal
Ordliste m m frå Drangedal, ved Eva Halvorsen:
http://www.home.no/drangedalssida/index/dialekt2.htm

Fjotland

Nettside med ord og uttrykk m m frå Fjotland: http://fjotlandsmaal.no/ordliste/

Flemma

Ordsamling i bygdesida for Flemma i Tingvoll kommune, på sørsida av fjorden: http://www.flemma.no/?page_id=97

Gjerstad
Ordliste for dialekten i Gjerstad i Aust-Agder:
http://home.online.no/~ausl/dokumenter/dialekt.html

Hedalen
Det begynte med studiering i Hedalen husmorlag. Det er også gitt ut hefte. Her ligg stoffet på nettet:
http://www.hedalen.no/innspill/hedalsdialekta/

Hemsedal

Ordsamlling frå Hemsedal, ved Knut Skolt og Margit halbjørhus Wøllo: http://hemsedalsmaalet.no/index.htm

Finst også som bok.

Hitra
Stor samling med mange godbitar frå tradisjonsberaren Arnfinn Aune på Sandstad, på nettsidene til Kystmuseet:
http://arkiv.kystmuseet.no/slekt-og-lokalhistorie/lokalhistorie/hitra-ordbok

Holtålen
Ordliste for målet i Ålen og Haltdalen, ved Per Olav Almås:
http://web.gauldalen.no/~po-almaas/

Sjekk også denne; Almås har «Dialekthjørne» i Bygdabladet for Ålen og Hessdalen:
http://web.gauldalen.no/~po-almaas/dialekthjornet.htm

Jondal
Nokre ord frå Jondal, pluss meir stoff om dialekten: http://dialekt.uib.no/kommuner/jondal/ordsamling.page

Kvam i Hardanger
Snerten lita ordliste. Også anna stoff om dialekten her: http://dialekt.uib.no/kommuner/kvam/ordsamling.page

Leikanger
Denne samlinga er frå Systrond i Leikanger:
https://sites.google.com/site/systrond/sognamaol

Madla

Madla Historielag har denne lista over ord som er på veg ut av bruk: https://madla-historielag.no/ord-og-uttrykk-som-er-pa-vei-ut-av-bruk/

Meldal
Ordliste frå «meldalsk» til «norsk»: http://www.meldal.no/om-meldal/diverse/dialekt/4029-meddalsk-til-norsk-ordbok

Nes i Hallingdal
Nes Historielag har lagt ut denne samlinga: http://neshistorielag.org/var-lokalhistorie-2/dialekt-og-uttrykk/

Nome

Halvad Kårstein har denne samlinga frå Flåbygd: https://www.telemarkskilder.no/bitstream/handle/123456789/3702/Kaarstein%20Flaabygdmaalet.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nord-Norge
Nordnorgelaget i Sandefjord har laga denne samlinga: http://nordnorgelaget.com/hjem/artikler/ordboka.asp

Nord-Troms

Lise Vangen med hjelp frå innsendarar: http://www.maloalo.no/side/index.php/ord-og-uttrykk/77-vares-norsk-ordliste

Numedal

God og systematisk side om dialekt under hardt press: https://www.numedalsmal.no/

Overhalla
Dialektord frå Overhalla på nettsidene til Overhalla historielag: http://home.online.no/~sjry/dialektord.html

Sjekk også bloggen til Ole Martin Skilleås, med Overhalla-dialekt for begynnere: http://olemski.blogspot.no/2012/09/overhalla-dialekt-for-begynnere-b.html

Porsgrunn
Ordsamling og viser ved Hans Reynolds: http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/reynolds/porsgrunnsmaal/index.html

Radøy
Lita ordsamling frå Radøy i Hordaland: http://www.radoy.kommune.no/upload/gron_oy/dialektutrykk.pdf

Rendalen

631 ord på rendøl: http://rendalen.markushahn.net/index.htm

Rindal/Surnadal

Inge Solheim har samla ord frå Rindal og Øvre Surnadal:

http://www.ingeso.net/dialekt.html

Selje

Ordsamling ved Ola Lesto, ligg på nettsidene til Selje kommune: http://www.selje.info/index.php/Kategori:Spr%C3%A5khistorie

Og her: http://www.lesto.no/innhold/ordoguttrykk.pdf

Senja
Samla av Elly Kristoffersen frå Mefjordvær
http://nordnorsk.uit.no/ordlister/senja/

Smøla
Ordsamling som starta med at kundane fekk med seg dialektord på kassalappen frå butikken:
http://www.straumen-smola.no/bilder/Divmappe/Dialektord1.htm

Stavanger

Einar Salvesen har samla ord og uttrykk herifrå:

Steinkjer og Verdal
10 000 trønderske ord frå Steinkjer, Verdal o fl samla av Snorre Wist Almo:
http://verdalsbilder.no/TronderOrd.php

Surnadal
I 2010 kom boka «ord te gagns», som er ei ordsamling frå Surnadal. Grunnstammen er oppskriftene til Bjarne Østbø, etter mi meining ein av landets beste ordsamlarar. Men det er også mykje anna. Klikkar du på denne lenken, finn du samlinga som pdf: http://www.surnadal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=454&AId=2160

Systrond i Sogn

Ei usortert liste: https://sites.google.com/site/systrond/sognamaol

Sør- og vestsvenske dialektord (takk til Berit Sandnes for tipset!)
http://www.sofi.se/4839

Tautra

https://www.tautraord.no/ord

Tolga
Opplysningar om målføret i Tolga i Nord-Østerdalen, med ordliste:
http://folk.uio.no/torstsk/dialekt/index.html

Torpa
Dialektord i Torpa, takk for tipset!
http://www.kjenshaugmyra.net/23364438

Trondenes
Fyldig samling frå Elgsnes. Klikk på ”Dialektord”:
http://www.elgsnes.no/

Trønderord
Snorre Wist Almo i Verdal har samla fleire tusen trønderord, vel med tyngdepunkt på Innherred. Finn heimesida hans her og klikk på overskrifta «Trønderske ord» midt på sida: http://www.vktv.no/~snorre-w/

Trønderord

Kurt Evert Odin Stenbakk har redigert materiale frå facebook-gruppa «Heimbrøgi ol’ å uttrøkk»: http://doczz.net/doc/7087316/tr%C3%B8ndersk-ordliste—verdal-historielag

Tustna
Ingrid Aukan har denne lista med dialektord frå Tustna på bloggen sin:
http://ingridaukan.blogspot.no/2011/04/tustnadialekta-ikke-alle-har-like-godt.html

Uvdal
Uvdal pensjonistforening har samla på denne sida:
http://www.numedal.net/uvdal-pensjonist/default.aspx?ArticleID=25214&MenuID=6497

Valle og Hylestad
Gjennomarbeidd side med dialektopplysningar frå Valle og Hylestad i Setesdal:
http://www.vallemal.no/main.jsp

Velfjord
Sør-Helgeland er representert på nettet med denne samlinga frå Velfjord, ved Bård Aune:http://www.velfjord.no/samfunn/artikler/uttrykk/uttrykk.html#.UpT7nCcUKoZ

Vennesla

Pdf med over 3000 ord herifrå: http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Servicetorget/Venneslam%C3%A5let_til_web_Ordliste.pdf

Verdal I
Samling med Verdals-uttrykk ved Magne Varslot. Klikk på ”Historie”. Her er det også lydeksempel:
http://www.varslot.net/magne/

Verdal II
Kurt Evert Stenbakk samlar ord frå forskjellige internett-kjelder, på sidene til Verdal Historielag:
http://www.verdal-historielag.no/publikasjoner/troendersk_ordliste.htm

Vik i Sogn
Fyldig ordsamling med lydskrift:
http://vikjavev.no/vikjamaal/ordsamling.php?bokstav=a

Østfold
Dialektord ved sarpingen, journalist Morten Nilsen:
http://www.sarpjazz.no/ostfolddialekter.html

Østfold
Her er meir Østfold, frå nettsidene til Nrk:
https://www.nrk.no/emne/hva-sa-du-na_-dialektord-fra-ostfold-1.345638

Ådalen
På ”Ådalsiden” finn vi ord og uttrykk frå Ådalen på Ringerike:
http://www.aadalsiden.info/portal/html/moduler.php?name=Ord_og_uttrykk

Ål
Dialektordlista frå Ål og Torpo Mållag: https://sites.google.com/site/lydsmia/dialektordliste

Slang og dialekt

På denne slangsida blir det også lagt inn dialektord: http://www.slanguttrykk.com/dialekt.html

Dialektord i  LIA-prosjektet

Her kan du søke på dialektord i opptaka som blir lagt inn i LIA-prosjektet: http://tekstlab.uio.no:8085/

Svensk: Her er lenke til mange svenske dialektsider og ordsamlingar: http://www.domboksforskning.se/ordlistor.htm

Og likeeins her: http://www.cercurius.se/lankar/spraklexikon/svenska_dialekter.htm

Facebookgrupper om dialekt og dialektord:
Mange grupper av typen «Ord og uttrykk frå…..» og «Du veit du er frå … når..» har også mykje dialektstoff.
Vi fyller på med slike lenker etter kvart. Veit du om fleire så tips oss!

Generelle lenker:
Ord og uttrykk som har gått ut på dato: https://www.facebook.com/groups/139166729434613/

Geografiske lenker:
Andøy: https://www.facebook.com/groups/spalta/10153116278614041/?notif_t=group_comment_reply#!/groups/216490345143886/

Aure: https://www.facebook.com/groups/774286315942704/?fref=ts

Austevoll: https://www.facebook.com/groups/366677566696309/

Averøy: https://www.facebook.com/groups/327094484007727/?fref=ts

Beiarn: https://www.facebook.com/groups/161451630544988/about/

Eidsvoll: https://www.facebook.com/search/results.php?init=quick&q=Gj%C3%B8vik%20ord&tas=0.8528739085220942#!/groups/162641180561465/

Fron: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/509646769083196/?fref=ts

Fræna: https://www.facebook.com/groups/172162526281250/

Helgeland: https://www.facebook.com/groups/187258588016587/

Hemne: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/552994981413927/

Herøy: https://www.facebook.com/groups/117707671694123/

Hitra: https://www.facebook.com/groups/hittersia/

Hølonda: https://www.facebook.com/groups/563245027038050/

Kristiansand (Lund): https://www.facebook.com/groups/23298324761/

Lesja: https://www.facebook.com/groups/489097987806078/?fref=ts

Loppa: https://www.facebook.com/groups/spalta/10153116278614041/?notif_t=group_comment_reply#!/groups/161247760570231/?fref=ts

Meldal: https://www.facebook.com/groups/317316708316597/

Midthordland: https://www.facebook.com/groups/201169379974442/

Namdalen: https://www.facebook.com/groups/Namdalsdialekt/?fref=ts

Nordfjord: https://www.facebook.com/groups/307573422639631/?fref=ts

Nord-Troms: https://www.facebook.com/groups/spalta/10153116278614041/?notif_t=group_comment_reply#!/groups/240047276054574/

Nore og Uvdal: https://www.facebook.com/groups/474398829250613/

Oppdal: https://www.facebook.com/groups/301086224245/

Rennebu: https://www.facebook.com/groups/147142725301604/?fref=ts

Rindal: https://www.facebook.com/groups/158803154235021/

Røros: https://www.facebook.com/groups/spalta/10152972077154041/?ref=notif&notif_t=group_activity#!/groups/1455180054706026/

Saltdal: https://www.facebook.com/groups/251488814960665/

Salten (Indre): https://www.facebook.com/groups/313454702091399/

Senja: https://www.facebook.com/senjamallaget/?fref=ts

Skien: https://www.facebook.com/groups/307728072617187/

Skjåk: https://www.facebook.com/groups/427970473907874/

Smøla: https://www.facebook.com/groups/112799955421185/

Soknedal: https://www.facebook.com/groups/476409552394859/

Solør: https://www.facebook.com/groups/197612943705458/

Stange: https://www.facebook.com/groups/461781483942983/

Sunndal: https://www.facebook.com/pages/Ord-og-Uttrykk-fr%C3%A5-Sunndalen/184851816383
Denne er ikkje særleg aktiv, men ei ny gruppe er starta i 2014: https://www.facebook.com/pages/Ord-og-uttrykk-fra-Sunndal/1382058848723824?notif_t=fbpage_fan_invite

Sunnhordland: https://www.facebook.com/groups/240588522696712/

Sunnmøre: https://www.facebook.com/groups/ordoguttrykk/

Denne gruppa tek for seg ord frå grisgrendte strøk på søre Sunnmøre: https://www.facebook.com/groups/150540051778936/permalink/651522325014037/

Surnadal: https://www.facebook.com/groups/333069740083992/625745784149718/?notif_t=group_activity

Toten: https://www.facebook.com/groups/2296972181/

Trøndelag: https://www.facebook.com/groups/349124585138374/

Trøndelag: https://www.facebook.com/groups/6298802327/?fref=ts

Trøndelagskysten: https://www.facebook.com/groups/122121864493534/?fref=ts

Trønderske ord og uttrykk: https://www.facebook.com/groups/6298802327/

Trønderske skjellsord: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/531203350330711/?fref=ts

Tydal: https://www.facebook.com/groups/219552178220179/

Tynset: https://www.facebook.com/groups/2342689679/

Valdres: https://www.facebook.com/groups/65202267233/?fref=ts

Vardø: https://www.facebook.com/search/results.php?init=quick&q=Gj%C3%B8vik%20ord&tas=0.8528739085220942#!/groups/180737125298167/?fref=ts

Vega: https://www.facebook.com/OrdOgUttrykkFraVega

Verdal: https://www.facebook.com/groups/178829512149576/

Vinje: https://www.facebook.com/groups/162659213893691/

Voss: https://www.facebook.com/groups/481619611984870/?fref=nf

Vågå: https://www.facebook.com/groups/270793426386590/?fref=ts

Ålen: https://www.facebook.com/groups/240623332769318/

Reklame

11 thoughts on “Lenker om dialekt og dialektord

 1. Dialektboken for Eidsvoll er ikke med på listen. Den heter «Artukt me dei gamle talæmåta». – Ord og uttrykk samlet og redigert av Ola Ljødal 2002.

 2. Arne Moslåtten on said:

  Hei!

  Linken til dialektordlista for Ål og Torpo Mållag virkar ikkje lengere.

  Ny link: https://sites.google.com/site/lydsmia/dialektordliste

  • tojk on said:

   Hei! Tusen takk for det, da har eg lagt inn ny lenke. Det er sikkert fleire av desse som ikkje fungerer lenger. Skal sjekke når eg får tid.

   • Svein Erik Strand on said:

    Ål og Hol Mållag vil leggje ut ordliste og bok som pdf på nett. Er denne nettstaden framleis aktiv?

   • tojk on said:

    Hei! Ja, meir eller mindre. Det har vore litt lite tid til å oppdatere. Men berre send meg linken når det er klart.

   • Sofia on said:

    Både Gjerstad og Drangedal er nede no, sikkert fleire òg.

   • tojk on said:

    Takk for tipset om dette også!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: